Zakres działalności Spółki obejmuje:

  • projekty architektoniczne obiektów użyteczności publicznej ( biurowych, administracyjnych, handlowych, sportowych, kultu religijnego), budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, hoteli oraz pensjonatów;
  • projekty wnętrz, małej architektury;
  • modernizacji obiektów;
  • projekty terenów zieleni (również parków);
  • uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
  • opracowywanie dokumentacji kosztorysowej.

Projekty opuszczające naszą Pracownię opracowane są w pełnym zakresie, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji. Zakres naszych usług obejmuje cały cykl powstawania inwestycji, począwszy od prac przygotowawczych (jak np. inwentaryzacje, ekspertyzy, badania gruntowe etc.), projektów architektonicznych, budowlanych i branżowych (konstrukcje, instalacje sanitarne, elektryczne, itp.); poprzez kompletną dokumentację wykonawczą i oddanie obiektu do realizacji, a na nadzorze autorskim skończywszy. Ponad to przejmujemy na siebie wszelkie obowiązki, będące w gestii inwestorów, związane z uzgodnieniami i ustaleniami z odpowiednimi instytucjami państwowymi i firmami, tj. np. przydział mediów, Zakład Uzgodnień Dokumentacji, przepisy przeciwpożarowe, sanepid i BHP, Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, wszelkie uzgodnienia z lokalnymi władzami (Urząd Gminy, Urząd Miasta, itp.).